Hírek - Dankó Béla

Karácsonyi köszöntő

Karácsonyi köszöntő
Az ünnepvárás lényege hogy, noha kultúránként, koronként változik, mégis egyfajta közös nyelvet teremt, hidakat von lélektől lélekig. 
Mindannyiunk életének részei ezek az ünnepek, az együtt megélt családi események, melyek színessé, különlegessé teszik az évet. Amikor pedig lassan elfogynak az esztendő napjai, egyszerre lépünk advent csodálatos időszakába.

Hogy mitől csodálatos? Úgy érzem, hogy erre a kérdésre önmagunkban és környezetünkben egyaránt helytálló feleletet találhatunk. Ebben az időszakban vagyunk ugyanis talán a legérzékenyebbek, legfogékonyabbak emberi kapcsolatainkra, miközben magunkba is tekintünk, sőt az ünnep fényében mintha jobban láttatni mernénk bensőnket is mindazok számára, akik fontosak nekünk.

De csodálatos ez az időszak azért, is, mert magát a testté lett csodát, Megváltónk születését hirdeti. Ennek az üzenetnek ma, 2017 végén még nagyobb jelentősége van, hiszen mára nyilvánvalóvá vált, hogy megmaradásunk, kultúránk és jövőnk mind-mind keresztény gyökereinken nyugszik.

Ha egy-egy ünnep, mint egyfajta kiemelkedő esemény közelebb képes hozni egymáshoz embereket, sorsokat, mindez fokozottan igaz a kereszténység legszebb ünnepére, a karácsonyra is. Ekkor ugyanis hitvalló őseink által reánk hagyott közös örökségünkben, a hitünkben megerősödve állhatunk meg karácsonyfáink ragyogásában, szeretteink, barátaink körében. Hiszem és vallom, hogy minden látszat, üzleties tündöklés mellett ez a karácsonyest legidőtállóbb, generációkat, korokat egybefűző lényege.

A hétköznapok fáradtsága, monotóniája talán épp ezért is torpan meg karácsonykor. Békesség és szeretet költözik a rohanás helyébe, s talán rég elengedett kezek, félrekapott pillantások is összetalálkoznak ezekben a napokban.

S mint, ahogy természetes, hogy az ünnepet szeretteink, barátaink körében éljük meg a maga teljességében, éppígy gondoljunk azokra is, akiknek most nem adatik meg a család, a szerető szó. Sokan élnek körülöttünk, akik számára komoly kihívás, sőt nem egy esetben csak vágy az ünnephez szükséges javak előteremtése. Törekedjünk arra, hogy környezetünkben valóban örömhír legyen a karácsony legszentebb üzenete, Megváltónk születése.

Kívánom, hogy ez az üzenet és a nyomában járó öröm tegye békéssé, áldottá mindannyiunk karácsonyát!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő