Hírek - Dankó Béla

Összefoglaló az Országgyűlés 2017. október 17-i ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról

Összefoglaló az Országgyűlés 2017. október 17-i ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról

Összefoglaló az Országgyűlés 2017. október 17-i ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról

Elfogadásra került a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény módosítása. A fokozatos szankcionálás elvének figyelembevételével a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény meghatározza a közigazgatási szabályszegések elkövetőivel szemben alkalmazható szankciók körét és az egyes szankciók kiszabására vonatkozó előírásokat. A figyelmeztetés alkalmazását törvény kizárhatja olyan esetekben, amikor csekély súlyú szabályszegés fel sem merülhetett. Pontosításra került továbbá, hogy milyen feltételek fennállása esetén rendelkezhet a hatóság közigazgatási óvadék alkalmazásáról. A törvény hatálybalépésének időpontja 2019. január 1-jére módosult.

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosítását is megszavazta az Országgyűlés, mely közel harminc jogszabály módosítását tartalmazza, amelyek főként vízgazdálkodási tárgyú törvények. Például az engedély és bejelentés nélkül létesíthető kutak esetében az azokra vonatkozó közigazgatási eljárási illeték megfizetésére vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezését is tartalmazza. A javaslat célkitűzéseinek megfelelően 2019-től a vízjogi engedélyezés területén megvalósul a teljes átállás az elektronikus ügyintézésre.

Elfogadásra került a környezetvédelmi termékdíjakról szóló törvény módosítása is. Ennek elfogadását a termékdíj-kötelezettség teljesítésének egyszerűsítése, az adminisztratív és egyéb vállalkozói terhek csökkentése, az egységes jogértelmezés, továbbá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai uniós irányelv változása tette szükségessé. A fogyasztói szokások megváltoztatása és a kibocsátásának jelentős csökkentése érdekében a környezetvédelmi szempontból nem kívánatos műanyag zacskó és a reklámhordozó papír termékekre vonatkozó termékdíj mértékének növelése vált szükségessé. Tisztázza a reklámhordozó papír, az irodai papír és az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák fogalmának meghatározását, illetve a kapcsolódó rendelkezéseket. Európai uniós irányelvi kötelezettséggel összhangban változnak az elektromos, elektronikai berendezések kategóriái, amelynek járulékos hatásaként csökken egyes berendezések után fizetendő termékdíj.