Hírek - Dankó Béla

Országgyűlés 2017. május 16-i ülésének összefoglalója

Országgyűlés 2017. május 16-i ülésének összefoglalója
Összefoglaló az Országgyűlés 2017. május 16-i ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról
Több kérdésben döntött az Országgyűlés. Elfogadásra került az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosítása. A külszolgálatra kihelyezettek és családjuk mindennapi életét megkönnyítő, illetve annak szabályait részletező rendelkezéseket tartalmazza a módosítás (pl. munkabér, munkaidőkeret, bérezés, házastárs jogállása stb.).

A hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásával összefüggő módosításokról szintén döntés született. A statisztikai célra történő egyedi azonosításra alkalmas adatátvétel szabályaira vonatkozik. A hatályos szabályozás értelmében azok a szervek, akik azok birtokában vannak kötelesek átadni a meghatározott adatokat a KSH számára, ha a statisztikai cél megállapítható. Erre a KSH és az adott szervezet megállapodását követően van lehetőség.

Elfogadták a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény módosítását is. A 2008-ban lezajlott gazdasági válságot követően világszerte felerősödtek a kormányzati törekvések az illegális jövedelem visszaszorítása érdekében. Továbbá a nemzetközi terrorizmus fokozódása miatt, a terrorista szervezetek pénzügyi forrásainak visszaszorítása is kiemelt céllá vált. Az OECD mellett működő Pénzügyi Akció-csoport (FATF) új ajánlásaira építve készült el az Európai Unió 4. pénzmosás elleni irányelve, melynek megvalósítását az új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény biztosítja majd.

A reklámadóról szóló törvénymódosítás benyújtásának oka az Európai Bizottság 2016. november 4-én meghozott elmarasztaló határozata, amely alapján a reklámadó több ponton sérti az uniós állami támogatási szabályokat. A fentiekre tekintettel az elfogadott módosítás lényege, hogy elrendeli a már befizetett adó visszatérítését, illetve rendelkezik arról is, hogy a korábbi évekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni. Az alacsony reklámadó alappal rendelkező vállalkozásoknak továbbra sem kell reklámadót fizetniük, azaz 10 millió forint mentes az adó alól.

Döntés született továbbá a viziközmű működésével kapcsolatban is. A cél a víziközmű szektor működőképességének, minőségi szolgáltatásának előmozdítása.