Hírek - Dankó Béla

Nőnapi köszöntő gondolatok

Nőnapi köszöntő gondolatok
Kedves Ünnepeltek, Kedves Hölgyek!
A tavasz, mint a szépség és újjászületés ünnepe évről-évre  felderít,  és egyben el is gondolkoztat bennünket. Nem csoda, hiszen a teremtéstől elindulva az emberi kultúra, az emberi kiteljesedés mindig a szebb, a jobb elérésének vágyáról szólt. Közösségi lényként mindez embertársak nélkül elképzelhetetlen. Sokféle közösség született és dőlt már romjaiba az évezredek alatt, de egyedül csak a férfi és nő közössége áll örök mérceként, örök értékként, dacolva a múló idővel. Számunkra, férfiak számára tehát a társat éppúgy, mint a szépséget csakis Önök, hölgyek testesíthetik meg.

A fogalomnak: ember, csak mindkét nem teljességében adhatunk valódi értelmet, hiszen Önök nélkül létünk, munkánk, küzdelmeink  nem csak céltalanok, de értelmetlenek is lennének.

„A nő a természetnek egyetlen lénye, aki érzésünket érzéssel viszonozza, és akit boldoggá tesz az a boldogság, amellyel bennünket megajándékoz.”- emlékeztet bennünket Denis Diderot enciklopédista, a felvilágosodás egyik vezéralakja. Magam is úgy vélem, hogy nőnek lenni minden bizonnyal az egyik legtitokzatosabb, mégis legszebb formája az életnek. A szeretet és az új élet lehetőségének őrzése minden hölgyet egyedi, nélkülözhetetlen és megismételhetetlen csodává tesz egy kitüntetett férfi, majd egy család, végül egy egész közösség számára is.

Csodává, amely mind a hétköznapok rohanásában, mind az ünnepek meghittségében meleget, biztonságot és erőt hoz életünkbe. A szép és a jó csakis Önök által lehet hát tartós része életünknek, melyért soha nem múló hálával mondok ezúton is köszönetet. Az ezer és ezer jókívánság mellett szeretném hát,ha éreznék csodálatunkat és hálánkat!


Szeretettel köszöntöm mindannyiukat!
 
 
Dankó Béla
országgyűlési képviselő