Hírek - Dankó Béla

Iskolafejlesztés Békés megyében

Iskolafejlesztés Békés megyében
Dankó Béla országgyűlési képviselő és Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerület igazgatója egy sajtótájékoztató keretében jelentették be az iskolafejlesztési program részleteit.
Új, átfogó iskolafejlesztési program indult, országosan 81,2 milliárd forintos forrásból közel 400 település 527 intézménye újul meg. Nagy örömünkre Békés megye 2. számú választókerületébe is jut ebből a forrásból. A választókerületben 8 iskola újulhat meg, összesen több mint 793 millió Ft-ból. - hangoztatta Dankó Béla országgyűlési képviselő.

Iskolafejlesztések Békés megyében - Dankó Béla a sajtótájékoztatón
A következő iskolákban kezdődik meg a felújítás:
- a dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
- a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
- a gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumban
- a körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
- a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

Az iskolafejlesztés keretében minden helyszínen különböző, az adott iskola számára legfontosabb munkálatok valósulnak meg:

A dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola négy helyszínén is megvalósulnak fejlesztések.

A Gyöngy utcai telephelyen kicserélésre kerülnek a nyílászárók, több esetben pedig megnagyobbításra kerülnek, hogy a termek több természetes fényt kapjanak. A színházterem a zenekari árok beépítésével bővítésre kerül, ugyanitt beépítésre kerül egy színpadi függönyrendszer függönnyel együtt. A terem 492 m2 felületen akusztikus álmennyezetet kap. A régi moziteremből átalakítással tánc- és hangversenyterem lesz. Mindkét Gyöngy utcai épület homlokzat és födém hőszigetelése megtörténik, valamint míg az „A” épületben a központi fűtés kerül teljes kicserélésre kerül, addig a „B” épületben kiépítik azt. Mindkét épületben megújul a teljes belső villamoshálózat is.

A Vörösmarty u. 6-8. szám alatti székhelyen lévő 276,75m2-es tornaterem padlószerkezete felújításra kerül, modern sportpadló burkolattal. Szintén ezen a székhelyen az udvari aszfaltos pálya korszerűtlen, repedezett felülete rugalmas, öntött gumifelületre lesz cserélve. Az udvari beton térburkolat is megújul, valamint az iskola előtti parkolókat szilárd burkolattal látják el a korábbi gyephézagos burkolat helyett. Az udvarban felújításra, pótlásra kerülnek a pihenőpadok, megújulnak a kerékpártárolók, a szeméttárolók és a zöldfelületek is.

A Körösladányi u. 2. szám alatti telephelyen, a 215,17 m2-es tornaterem padlószerkezete szinté felújításra kerül modern sportpadló burkolattal. Az udvari aszfaltos pálya felülete rugalmas, öntött gumifelületre lesz cserélve. Beszerzésre kerül két komplett, fixen rögzíthető futballkapu és négy kosárlabda állvány is. A telephelyen található összes épület héjazatcseréje megtörténik mintegy 2200 m2 felületen, a folyamatos beázások megakadályozása érdekében. Az udvaron itt is padok, kerékpártárolók és hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre. A Rövid utcai bejárat felől pedig a biztonságos közlekedés, ki- és beszállás érdekében elengedhetetlen néhány darabszámú parkoló szilárd burkolattal történő kiépítése.

A Szeghalmi u. 12. szám alatti telephelyen is felújításra kerül a térbeton burkolat, valamint sportudvar kerül kialakításra játszó és tornaeszközök telepítésével. Érdekességképpen többek között digitális zongora, színpadi hangtechnika, de természettudományok tanításához kiváló mechanika, dinamika, akusztika készlet is beszerzésre kerül.

Az eszközbeszerzés keretében a jelenleg hiányzó, vagy elavult eszközök – matematika, nyelvi labor, művészeti oktatás – beszerzésre kerülnek.

A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth utcai épületénél 103,91 m2 területen parketta padlóburkolat csere történik, míg 277,08 m2 felületen PVC padlóburkolat csere lesz, de megújul a nevelői vizesblokk is. Az elektromos belső hálózat felújítása is megtörténik, az elavult régi vezetékeket bemérik, és ahol kell, kicserélik, valamint új lámpatesteket szerelnek fel. Az elektromos hálózat javítása után festés lesz a felújítással érintett területeken. Kialakításra kerül egy új tanterem, fejlesztésre kerül a nyelvi labor is.

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola épületében beépítésre kerül a tetőtér, valamint tárolók és raktárak kerülnek kialakításra, melyek révén a földszinten kialakítható egy közösségi tér és a vizesblokk (jelenleg a tanulói vizesblokk és WC egy különálló, udvari épületben van). A tetőtér feljáratához új lépcső épül a régi fa padláslépcső helyett. A folyosókon, közlekedő terekben az elavult kőagyag padlóburkolat, valamint a főépület teljes tetőhéjazatának cseréje is megtörténik. Az udvari burkolatok rendezése révén sportudvar lesz kialakítva. Az épületekben mind a fűtési rendszerek, mind az elektromos hálózat felújításra kerül, míg a tantermekben padlóburkolatok újulnak meg.

A gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumban a fejlesztés révén belső felújítások történnek, így a belső terek felújítása, a folyosók, tantermek burkolatainak cseréje 1443,85 m2 területen, a tornaterem PVC padlóburkolatának cseréje pedig 324,00 m2 területen. Felújításra kerülnek a tornatermi öltözők, a vizesblokkok és a WC-k is.

A körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Iskolában a kastély épület folyosóin lévő ablakok és párkányok javítására és cseréjére kerül sor, ez összesen 42 db különböző méretű ablak javítását, cseréjét jelenti. Az iskola hátsó épületszárnyánál lévő tantermi ablakok alatti keskeny szélességű falak belső oldali hőszigetelése is megtörténik, valamint a fűtési rendszer javítására is sor kerül, így pl. radiátorok átépítésére, új keringtető szivattyú beépítése. Mintegy 230,29 m2 felületen PVC padlóburkolat csere lesz, valamint kialakításra kerül egy nyelvi labor.

A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola esetében az épületen kívül felújításra kerül egy sportudvar 598 m2 területen, míg a belső terek esetében festés, vizes blokk felújítás, a tantermekben pedig padlóburkolat cseréje fog megtörténni. Kialakításra kerül egy nyelvi labor és szaktanterem bútorokkal és eszközökkel. Az iskola folyosói, közlekedői és közösségi terei fűthetővé válnak, központi fűtés kiépítésével mintegy 282,09 m2 területen.

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium esetében szintén kialakításra kerül egy sportudvar, eszközökkel együtt, valamint felújításra kerül egy 93,00 m2 területű tároló. Az iskolán belül általános festés, az elektromos rendszer hibáinak javítása valósul meg a pályázat keretében. A folyosókon 346,10 m2, míg a tornaterem esetében 484,00 m2 padlófelület cseréje történik meg. Felújításra kerülnek a vizesblokkok és kialakításra kerülnek új tantermek is. Fejlesztésre kerül a nyelvi labor és a természettudományi tanterem eszközbeszerzéssel, valamint iskolai bútorok beszerzésével.

Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskolában energetikai korszerűsítés, nyílászárók cseréje, a külső homlokzati hőszigetelése történik, valamint nyelvi labor kialakítása is megvalósul. A nyelvoktatáshoz szükséges tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése, valamint az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek számára eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése történik.

Fotók: Ambrusz-Szabó József