Hírek - Dankó Béla

Összefoglaló az Országgyűlés 2017. november 14-ei ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról

 Összefoglaló az Országgyűlés 2017. november 14-ei ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról

Összefoglaló az Országgyűlés 2017. november 14-ei ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról
Több kérdésben is döntés született a parlament november 14-ei ülésén. Többek között az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos kampányköltségek átláthatóvá tételéről szóló törvény módosításáról is. E szerint, ha egy állami kampánytámogatásban részesülő párt az országgyűlési választáson 1%-os eredményt sem ér el, köteles visszafizetni az államtól kapott kampánypénzt. Ha fennáll a visszafizetési kötelezettség, és azt a párt határidőben nem teljesíti, akkor a törvény értelmében a vezető tisztségviselői állnak helyt egyetemlegesen a támogatás visszafizetéséért, melyről a támogatás folyósítása előtt nyilatkozniuk kell. Ha a párt a befizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a tartozást az államkincstár megkeresésére a NAV hajtja be. Ha ez nem lehetséges, annak megfizetésére határozattal kötelezhetők a vezető tisztségviselők. Ha ők sem fizetik vissza időben, a kincstár megkeresésére a NAV intézkedik a vezető tisztségviselővel szemben a tartozás behajtása iránt.

Az Országgyűlés szigorította a büntető törvénykönyvet, így ezentúl véglegesen el kell tiltani a gyermekekkel való foglalkozástól azokat, akik 18 évnél fiatalabbak sérelmére követnek el a nemi élet szabadsága, a nemi erkölcs elleni bűncselekményt. A kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt elkövetőket szintén el kell tiltani az ilyen foglalkozásoktól és tevékenységektől, de különös méltánylást érdemlő esetben az eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.

Döntés született a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról is. Január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 22-ről 19,5%-ra mérséklődik, ami a tervezettnél 0,5 százalékponttal nagyobb mértékű csökkentés. Ezzel párhuzamosan az egészségügyi hozzájárulás 22%-os mértékű kulcsa is csökken 19,5%-ra. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai is módosulnak, amelynek értelmében a kifizetőt terhelő ekho 20-ról 19,5%-ra csökken.

A parlamentben a sportvállalkozások által fizetendő iparűzési adóterhek csökkentéséről is döntöttek. A belépőjegy- és bérleteladásból, reklámok közzétételi tevékenységből, szponzori szerződésből eredő bevétel után a továbbiakban nem kell iparűzési adót fizetni, amennyiben a vállalkozás elindul abban a bajnokságban, amelyben ő rendelkezik a versenyzők játékjogával. Ez a sportolóknak előnyösebb adózási feltételeket jelent.